Now showing items 425-444 of 1315

  • Магістерська програма «Управління персоналом» 

   Колот, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолій Михайлович; Кулага, Ірина Володимирівна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Субіна, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  • Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві 

   Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
  • Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття містить прогнози відомих зарубіжних економістів щодо того, яким буде світ праці і соціально-трудового розвитку через 100 років та узагальнення автора.
  • Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії 

   Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Труш, Олександра Анатоліївна; Труш, Александра Анатольевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
   Мета статті – дослідити маніпулятивний вплив масмедіа, проаналізувати механізм цього впливу та надати рекомендації щодо протидії цьому впливу. Під час дослідження було проведено опитування 100 респондентів щодо маніпулятивного ...
  • Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці 

   Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23)
   В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку ...
  • Математичне моделювання взаємозв'язку зайнятості та рівня життя сільського населення 

   Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна; Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, Sergii; Волощук, Сергей Дмитриевич (Харківський національний економічний університет, 2018)
   Метою статті є побудова економетричної моделі взаємозв’язку зайнятості сільського населення України з рівнем його життя та вивчення можливостей використання моделі для обґрунтування заходів щодо їх підвищення. Для моделювання ...
  • Матеріальне стимулювання в системі управління якістю праці 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-25)
   Розглядається роль і значення матеріального стимулювання як соціально-економічного фактора якості праці. Аналізуються функції та обґрунтовується ефективність окремих складових заробітної плати у забезпеченні якості праці.
  • Менеджмент персоналу 

   Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Тітова, Ніна Вікторівна; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
  • Менеджмент персоналу 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Тітова, Н. М.; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
  • Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин 

   Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності терміну «мережева економіка» та визначено його зміст. Розглянуто підходи систематизації трансформації, які відбуваються в мережевій економіці. Визначено процеси, які ...
  • Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин 

   Кравченко, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравченко, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності терміну «мережева економіка» та визначено його зміст. Розглянуто підходи систематизації трансформації, які відбуваються в мережевій економіці. Визначено процеси, які ...
  • Метапрограмний портрет фахівця: значення, алгоритм розробки та результати використання 

   Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Глазунова, М. В.; Glazunova, M. V. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017)
   Мета статті полягає у дослідженні пріоритетних чинників, які впливають на поведінку людини в процесі праці, а також у визначенні головних метапрограм, які слід застосовувати на першому етапі добору персоналу. Аналізуючи, ...
  • Методи застосування ситуаційних вправ і ведення дискусії під час проведення практичних занять 

   Рябоконь, Іван Олександрович (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Методи оцінювання аудиторної роботи з науки «Ергономіка» 

   Фіненко, Олександр Юрійович (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Методи оцінювання компетентності студентів з науки «Управління конфліктами» 

   Столярук, Христина Сергіївна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Методи підвищення ефективності проведення практичних занять 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
  • Методи формування підприємницької культури на рівні допрофільної освіти 

   Дутканич, Н. Ф.; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  • Методи інтегрування знань з фізіології і психології праці у формуванні професійної компетентності фахівців з управління персоналом 

   Крушельницька, Ярослава Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Методика визначення та сфера використання показника сукупної трудомісткості 

   Коновалов, Юрій Іванович; Коновалов, Юрий Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Розглядається значення показника сукупної трудомісткості промислової продукції і можливості його використання для аналізу продуктивності праці та виявлення резервів її підвищення. Пропонується методичний підхід до визначення ...
  • Методика контролю та оцінювання успішності навчання студентів при викладанні вибіркової дисципліни «Ергономіка» 

   Поплавська, Оксана Миколаївна; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)