Now showing items 793-812 of 1262

  • Развитие рынка труда: количесвенные и качественные параметры 

   Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Щетинина, Людмила Валерьевна; Schetinina, Lyudmyla; Щетініна, Людмила Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11)
  • Раціоналізація та проектування структури персоналу центрів зайнятості відповідно до структури послуг з працевліштування 

   Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
   Розроблено методичний підхід до проектування структури персоналу служби зайнятості. Запропоновано алгоритм розрахунку оптимальної структури персоналу базових центрів зайнятості з урахуванням чисельності зареєстрованих у ...
  • Реализация основных принципов Болонской декларации при подготовке специалистов экономического профиля 

   Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович (ООО "Экаутинг", 2005)
  • Реалізація засад Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  • Реалізація концепції гідної праці на основі соціальної відповідальності бізнесу 

   Кицак, Тарас Григорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
  • Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски 

   Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович; Колотуха, С. М.; Kolotucha, S. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті досліджено концепцію корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, домінанти, особливості розвитку. Визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток і забезпечення конкурентоспроможності бізнес-процесів.
  • Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Міністерство освіти і науки України, 2004)
  • Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ТОВ «Екаунтинг», 2005)
  • Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2004)
   Інтеграція у світову систему освітньої діяльності системи національної вищої економічної освіти за збереження і розвитку її досягнень і традицій – одне з пріоритетних завдань кожного вищого навчального закладу, який готує ...
  • Реалізація політики молодіжної зайнятості України в умовах цифрових трансформацій 

   Базилюк, Борис Григорович; Bazylyuk, Borys; Базилюк, Борис Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Регулювання кадрового потенціалу в управлінні персоналом 

   Базилюк, Борис Григорович; Basylyuk, Borys; Базилюк, Борис Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
   У статті визначено комплекс заходів та рішень, які застосовуються для корегування кадрового потенціалу, встановлення та уточнення засадних принципів управління персоналом. Наголошено на потребі розширення підходів щодо ...
  • Регулювання кадрового потенціалу в управлінні персоналом 

   Базилюк, Борис Григорович; Bazylyuk, Borys (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
   У статті визначено комплекс заходів та рішень, які застосовуються для корегування кадрового потенціалу, встановлення та уточнення засадних принципів управління персоналом. Наголошено на потребі розширення підходів щодо ...
  • Результативність тренінгових технологій з дисципліни «Розвиток персоналу» 

   Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Репродуктивні і продуктивні методи вивчення дисципліни «фізіологія і психологія праці» 

   Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Реструктуризація підприємств та проблема зайнятості 

   Керб, Лариса Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Ресурси та моделі глобального економічного розвитку 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Поручник, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолий Михайлович; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Вінська, Оксана Йосипівна; Винская, Оксана Осиповна; Гафарова, Каріне Едемівна; Gafarova, K.; Гафарова, Каринэ Эдемовна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Гжесюк, Аліна Олександрівна; Гжесюк, Алина Александровна; Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Гуртов, Денис Олегович; Дзебих, Ірина Борисівна; Дзебих, Ирина Борисовна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Евдоченко, Елена Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Моторна, Ірина Іванівна; Моторная, Ирина Ивановна; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Никонюк, Катерина Олегівна; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Нужненко, Екатерина Анатольевна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Овчаренко, Анна Олександрівна; Овчаренко, Анна Александровна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Олефиренко, Виктория Владимировна; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila; Петрашко, Людмила Петровна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Сірик, Олександр Миколайович; Сирик, Александр Николаевич; Солодковська, Ганна Володимирівна; Солодковская, Анна Владимировна; Сусловська, Таісія Евгеніївна; Сусловская, Таисия Евгеньевна; Тимків, Ірина Валеріївна; Тымкив, Ирина Валерьевна; Тіпанов, Владислав Вікторович; Типанов, Владислав Викторович; Тітова, Олена Сергіївна; Титова, Елена Сергеевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Фролова, Тетяна Олександрівна; Фролова, Татьяна Александровна; Хорошаєв, Євгеній Сергійович; Хорошаев, Евгений Сергеевич; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Чередніченко, Тетяна Володимирівна; Чередниченко, Татьяна Владимировна; Чернявська, Олена Іванівна; Чернявская, Елена Ивановна; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Швидкий, Олег Анатолійович; Швыдкий, Олег Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Монографія присвячена системному дослідженню світогосподарських трансформацій крізь призму ефективного використання глобального ресурсного потенціалу та модернізації національних стратегій економічного розвитку. Дається ...
  • Реформа системи оплати праці в Україні: невідкладні заходи 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Видавництво "Генеза", 1996)
  • Реформування вищої освіти в умовах становлення економіки знань 

   Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-15)
  • Реформування політики доходів і зайнятості у контексті глобалізації економіки 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Міністерство праці і соціальної політики України, 2000-09)
  • Реформування системи охорони здоров’я в контексті реалізації стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

   Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, G. S.; Лопушняк, Галина Степановна; Іваненко, Є. О.; Ivanenko, E. O.; Иваненко, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті проаналізовано основні аспекти реформування охорони здоров’я в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна-2020". Зокрема, виходячи із сутності поняття «сталий розвиток», акцентовано увагу на необхідності ...