Now showing items 1-7 of 7

  • Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку 

   Герасимович, Анатолій Михайлович; Gerasumovitch, Аnatoliy (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-05)
   Розкривається сутність понять ліквідності банку і балансу банку та системи найважливіших показників — коефіцієнтів, які характеризують їх рівень. Їх розрахунками, на прикладі балансу конкретного банку, показано, що кожний ...
  • Основні проблеми банківської діяльності в Україні під час фінансової кризи та післякризовий період 

   Момот, О. М.; Momot, O. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-12)
   У статті розглянуто традиційні проблеми банківської діяльності в Україні, їх класифікацію. Досліджено зміни та актуальність основних проблем протягом 2008–2010 років та вплив на них фінансової кризи.
  • Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє? 

   Василенко, В. В.; Vasylenko, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-01)
   У сучасному світовому грошовому обігу посилюються тенденції до девальвації основних резервних валют по відношенню до банківського золота. Зростання інвестиційного попиту на даний актив негативно впливає на процеси монетарного ...
  • Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній 

   Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
   У статті розкрито правові засади захисту прав інвесторів, які беруть участь в ІРО українських компаній, в якості прикладу наведено досвід російського законодавства, виявлено фактори, що перешкоджають участі вітчизняних та ...
  • Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-01)
   Стаття присвячена дослідженню особливостей використання облігацій підприємств для фінансування інвестиційних проектів. Визначено переваги та недоліки залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій, ...
  • Сучасний банк — криза ідентичності 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-05)
   У роботі досліджено феномен банку в рамках сучасного фінансового ландшафту, для чого запроваджується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків, що спричинили до розмивання кордонів ...
  • Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку 

   Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-27)
   У статті досліджено сутність поняття конкурентоспроможності банку. На основі систематизації результатів наукових досліджень було виявлено домінуючі фактори конкурентоспроможності банків залежно від рівня фінансового ринку. ...