Now showing items 1-20 of 66

  • Формування лояльності споживачів 

   Семчик, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто аспекти взаємозв’язку понять лояльності, задоволення очікувань та турботи про споживачів. Визначено основну мету формування лояльності у споживачів. А саме формування довготривалих відносин з метою ...
  • Аналіз функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів 

   Пшенична, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливості функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності ...
  • Стратегічний маркетинг у діяльності сучасного підприємства 

   Полонець, Володимир Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена визначенню ролі та місця стратегічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Наведено найпоширеніші тлумачення стратегічного маркетингу з ретроспективної точки зору, також зазначено особливості ...
  • Тлумачення категорії маркетинг інновацій 

   Окландер, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті запропоновано визначення категорії маркетинг інновацій. Виявлено умови, при яких концепція, методологія, методи і технологія маркетингу інновацій можуть використовуватися.
  • Розвиток концепції private label: світовий досвід та українські реалії 

   Карпенко, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті висвітлено особливості застосування власних товарних марок на українському ринку, розглянуто тенденції щодо проникнення в різні категорії товарів, визначено переваги та ризики застосування private label. Запропоновано ...
  • Розвиток туризму як релевантний чинник формування позитивного іміджу України 

   Кирилова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено проблематику взаємозв’язку процесів розвитку туризму та формування позитивного міжнародного іміджу України.
  • Особливості застосування методики «mistery shopping» в Україні 

   Романова, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   В статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку застосування методики «Таємний покупець» на українському ринку. Дано спробу порівняти і зіставити методику «Таємний покупець» та маркетингові дослідження. Також пропонується ...
  • Поведінка споживачів промислового сектору економіки в теорії маркетингу 

   Рябова, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей, найчастіше побудованих на основі поведінкових теорій.
  • Товарні стратегії страхових компаній в Україні 

   Петухов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто сукупність маркетингових стратегій та їх диференціація на різних рівнях управління страховою компанією.
  • Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства 

   Яцюк, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
  • Маркетингові дослідження українського ринку лікарських препаратів групи інгібіторів рецепторів ангіотензину II 

   Півень, О. П.; Пузак, Н. О.; Хренов, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Проведено аналіз товарної, фірмової та цінової структури ринку інгібіторів ангіотензину ІІ. Визначено рівень концентрації та монополізації виробництва препаратів. Розраховано коефіцієнт ліквідності цін та встановлено ...
  • Професійне навчання персоналу в сфері маркетингу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 

   Решетілова, Тетяна Борисівна; Довгань, С. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   На підставі проведених маркетингових досліджень на підприємствах ГМК виявлено пріоритетність професійного навчання персоналу у сферах, пов’язаних з маркетинговою діяльністю (продажі, маркетинг, логістика).
  • Сфера освітніх послуг як об’єкт маркетингу відносин 

   Вільчинська, С. Б.; Ковальчук, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглядаються різні погляди на базові поняття маркетингу стосовно ринку освітніх послуг, досліджуються основні проблеми вищих навчальних закладів України, надаються рекомендації щодо покращення ситуації на ринку ...
  • Методологічні аспекти управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств 

   Земляков, І. С.; Савич, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуті проблеми і запропоновані заходи підвищення ефективності управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств за рахунок оптимізації організаційних структур маркетингу, тісної співпраці з іншими ...
  • Методика комплексної оцінки ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств 

   Страшинська, Л. В.; Самонова, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті наведено розробку методики комплексної оцінки ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств та обґрунтовано алгоритм її впровадження на підприємствах туристичної галузі.
  • Стан та перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем 

   Кудирко, Ольга Василівна; Кудирко, Ольга Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті описано тенденції розвитку корпоративних інформаційних систем у світі та Україні зокрема. Розглянуто особливості впровадження корпоративних систем у вітчизняні компанії та бар’єри їх розвитку.
  • Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в концепції інноваційного розвитку України 

   Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в концепції інноваційного розвитку України. Автором конкретизовано стратегічні засади та напрями трансформації вітчизняної вищої освіти. Визначено заходи ...
  • Розширений комплекс маркетингу: персонал (people) 

   Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено історію появи та сучасний стан розвитку теорії маркетингу послуг в Україні та світі. Здійснено аналіз основних підходів до визначення ролі персоналу компанії в маркетингу товарів та послуг. Запропоновано ...
  • Маркетингові прийоми як спосіб нагромадження і використання досвіду маркетингової діяльності 

   Дайновський, Юрій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуто сутність і доцільність створення банку маркетингових прийомів. Обґрунтовано необхідність його використання як у практичній діяльності, так і у процесі навчання і підвищення кваліфікації. Характеризуються окремі ...
  • Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій в постсоціалістичних країнах 

   Лилик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні ...