Now showing items 1-20 of 60

  • Взаємозв’язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства 

   Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-01)
   У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням сутності поняття «фінансова безпека підприємства», встановленням його особливостей як об’єкту управління, виявленням взаємозв’язку категорій «економічна безпека ...
  • Взаємозв’язок цінової динаміки на ринках житлової нерухомості в період економічного зростання та кризи 

   Галаган, Дмитро Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглядаються основи аналізу взаємопов’язаних процесів із використанням статистичних інструментів; демонструється використання автокореляційного та кросскореляційного аналізу на вторинному та первинному ринку житла в різні ...
  • Вплив ефективності виконання орних земель підприємствами Чернігівської області на їх якісний стан 

   Дворецький, Анатолій Миколайович; Dvoreckui Anatoly (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто та визначено вплив використання орних земель підприємствами Чернігівської області у 2008 році на їх якісний стан. Зокрема, проаналізовано внесення органічних і мінеральних добрив, динаміку агрохімічних показників ...
  • Вітчизняне підприємництво: історичний досвід та сучасність 

   Кудласевич, Ольга Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Статтю присвячено питанням розвитку вітчизняного підприємництва. Висвітлено історичні умови та особливості формування інституту підприємництва в період першої хвилі ринкових перетворень (друга половина ХІХ — початок ХХ ...
  • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

   Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
  • Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
  • Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємств 

   Денісова, Ольга Олександрівна; Сендзюк, Мирон Ананійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-12)
   У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
  • Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
  • Діяльність банків та фінансова криза у Франції 

   Звіргзде, К. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті проаналізовано фактори, завдяки яким французький банківський сектор зміг краще та ефективніше протистояти світовій фінансовій кризі у порівнянні з іншими країнами ЄС та США. На прикладах конкретних банків ...
  • Еволюція економічної теорії інновацій 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
  • Еволюція поглядів на сутність економічної організації в економічній літературі 

   Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
  • Економічна політика України в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення 

   Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
  • Енергозберігаючі технології — інноваційних шлях розвитку харчової промисловості 

   Бевз, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-30)
   Харчова промисловість України є однією з провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення країни продовольчими товарами. Одна з найгостріших проблем галузі — висока енергомісткість виробництва. Впровадження ...
  • Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
  • Класифікація здатностей підприємства 

   Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
  • Класифікація суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

   Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
  • Концептуальні підходи до розуміння сутності торговельно-економічної глобалізації 

   Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
  • Концепція аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
  • Концепція управління витратами підприємств в ринковій економіці ХХІ ст. 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
  • Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю 

   Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.