Now showing items 1-1 of 1

    • Класифікація здатностей підприємства 

      Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
      У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.