Now showing items 15-34 of 66

  • Економічна сутність транснаціональних корпорацій та особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності в Україні 

   Комшук, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті висвітлено сучасні підходи до трактування економічної сутності транснаціональних корпорацій, розкрито особливості нормативно-правового регулювання діяльності ТНК в Україні та представлено авторські пропозиції щодо ...
  • Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства 

   Костючик, Олександр Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних ...
  • Кредитування суб’єктів малого підприємництва 

   Буряк, Леонід Дмитрович; Павліковський, Анатолій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті проведено критичний огляд літератури щодо визначення поняття «кредитоспроможність», визначено основні недоліки кредитування суб’єктів малого підприємництва, розкрито особливість аналізу фінансового стану малих ...
  • Критеріальна ідентифікація продуктів інтелектуальної праці 

   Столярчук, Вікторія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті узагальнено головні методологічні підходи щодо галузево-секторальної та товарної ідентифікації продуктів інтелектуальної праці, визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано ключові характеристики інтелектуальних ...
  • Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства 

   Кузьменко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено маркетингові комунікативні стратегії при виведенні на ринок нового товару, а також маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності, які є важливим фактором при виведенні товару на ринок.
  • Методика і організація державного фінансового аудиту в Україні 

   Литвиненко, Е. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розкрито сутність і порядок здійснення державного фінансового аудиту. Досліджено методику, організацію, проведення та реалізацію і оформлення результатів державного фінансового аудиту. Визначено подальші напрями ...
  • Методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів 

   Бойко, Юлія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Удосконалено методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Складено схему джерел формування системи статистичних показників податкових надходжень до бюджету. Визначено основні напрями ...
  • Міжнародна диверсифікованість інвестицій як передумова виникнення оверлея валюти 

   Малащук, Дмитро Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуто передумови виникнення оверлея валюти й специфіка застосування в ньому тих або інших фінансових інструментів.
  • Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2011)
   Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено ...
  • Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України 

   Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються ...
  • Напрями реформування ринку цукру в Європейському союзі 

   Ярчук, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Охарактеризовано напрями, окреслено перспективи та наслідки реформування ринку цукру в Європейському Союзі.
  • Науковий підхід до управління розвитком 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті обґрунтовується необхідність наукового підходу до прогнозування і управління довгостроковим соціально-економічним розвитком (футурології). Розглядаються засади футурології та інституційні форми такого управління.
  • Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності 

   Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Дана стаття присвячена проблемам розвитку участі банків у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автор досліджує напрямки отримання банками доходів від функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
  • Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства 

   Кудінова, Алевтина Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-30)
   У статті досліджено соціально-економічні чинники, що визначають трансформацію відносин виробництва та споживання на етапі переходу від суспільства масового споживання до постіндустріальної економіки. Проаналізовано механізми ...
  • Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки 

   Верба, Денис Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті запропоновано процедури розрахунку розмірів заробітної плати, застосування яких дозволяє компаніям, яким властиві значні коливання обсягів виручки, поєднувати принципи економічної ефективності й соціальної ...
  • Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму» 

   Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного ...
  • Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємства в Україні 

   Сіра, Інна Василівна; Sira, Inna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   The article analyzes the organizational and legal provision for state support of entrepreneurship; summarizes the new amendments to the Tax Code in terms of promoting the entrepreneurship in Ukraine.
  • Оцінка результативності інноваційної діяльності 

   Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється ...
  • Оцінка соціально-економічної ефективності державних капітальних вкладень 

   Погуда, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті автор здійснює оцінку ефективності капітальних вкладень на прикладі будівництва автодоріг, приводить розрахунки з використанням основних показників методики приведених витрат і намагається обґрунтувати доцільність ...
  • Партизанський маркетинг на сучасному ринку 

   Бобрицька, Наталія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-12)
   У статті розкрито сутність партизанського маркетингу, досліджено його принципи, основні інструменти та методи діяльності.