Now showing items 1-20 of 66

  • Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг 

   Руденко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті проаналізовано сутність послуг з точок зору різних науковців, сформульовано авторське визначення цієї категорії. Розглянуто класифікацію послуг за різними критеріями, переваги та недоліки кожної із систем. ...
  • Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму» 

   Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного ...
  • Інтернаціоналізація інвестиційних процесів 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розкрито проблему інтернаціоналізації інвестиційних процесів на етапі розвитку економічних відносин країн. Досліджено елементи процесу інтернаціоналізації інвестиційного процесу та розроблено модель його змісту.
  • Оцінка результативності інноваційної діяльності 

   Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється ...
  • До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції 

   Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена визначенню сутності економічних категорій «конкуренція та суперництво», їх характеристикам і співвідношенню в глобальній економічній системі. Доведено, що суперництво — є вищою формою прояву конкурентної ...
  • Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки 

   Верба, Денис Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті запропоновано процедури розрахунку розмірів заробітної плати, застосування яких дозволяє компаніям, яким властиві значні коливання обсягів виручки, поєднувати принципи економічної ефективності й соціальної ...
  • Науковий підхід до управління розвитком 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті обґрунтовується необхідність наукового підходу до прогнозування і управління довгостроковим соціально-економічним розвитком (футурології). Розглядаються засади футурології та інституційні форми такого управління.
  • Адаптация европейского опыта ипотеки в российской системе ипотечного кредитования 

   Ермилова, М. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   В статье автор рассматривает европейские системы ипотеки и возможность применения их опыта в российской ипотечной сфере. Проанализированы условия кредитования европейскими банками российского заемщика. Определены оптимальные ...
  • Взаємозв’язок між курсом індексу долара та курсом золота 

   Лупандін, Павло Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У праці розглядається вплив змін курсу індексу долара на курс золота, робиться спроба з’ясувати щільність зв’язку між двома показниками на основі регресійного аналізу. Розкривається суть індексу долара та звертається увага ...
  • Статистичне оцінювання та прогнозування середнього рівня заробітної плати в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто питання статистичного оцінювання середнього рівня заробітної плати в Україні та її регіонах. Застосовано методи прогнозування для визначення очікуваного рівня заробітної плати в регіональному розрізі.
  • Трансформація системи вищої освіти: передумови та вимоги 

   Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті визначено передумови та вимоги до трансформації системи вищої освіти відповідно до запитів сучасності. Автором зроблено наголос на доцільності створення інтегрованих корпоративних структур в освіті. Автор доходить ...
  • Критеріальна ідентифікація продуктів інтелектуальної праці 

   Столярчук, Вікторія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті узагальнено головні методологічні підходи щодо галузево-секторальної та товарної ідентифікації продуктів інтелектуальної праці, визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано ключові характеристики інтелектуальних ...
  • Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства 

   Костючик, Олександр Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних ...
  • Право оренди землі як вид нематеріального активу підприємства: аспекти обліку 

   Литвинець, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Відображено шляхи подальшого розвитку інституту орендного використання земель сільськогосподарського призначення та становлення права оренди земель як нематеріального активу сільськогосподарських підприємств. Визначено ...
  • Біофізичний економікс: еволюція поглядів та ідей, їх актуальність сьогодні 

   Гарлицька, Д. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті проаналізовано науковий доробок такого напрямку наукової думки, як біофізичний економікс та обґрунтовано актуальність теоретичних досліджень у даній сфері для сьогодення.
  • Напрями реформування ринку цукру в Європейському союзі 

   Ярчук, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Охарактеризовано напрями, окреслено перспективи та наслідки реформування ринку цукру в Європейському Союзі.
  • Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України 

   Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються ...
  • Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності 

   Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Дана стаття присвячена проблемам розвитку участі банків у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автор досліджує напрямки отримання банками доходів від функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
  • Інноваційна маркетингова система об’єднань підприємств 

   Касьянов, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  • Вплив глобалізації на економічний розвиток суспільства 

   Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглядаються питання впливу глобалізації на економічний розвиток суспільства. Глобалізація як похідна від інтернаціоналізації разом із трансформацією останньої набуває сьогодні потужних обертів.