Now showing items 1-1 of 1

    • Державні закупівлі як інструмент антикризового регулювання економіки 

      Белей, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      У статті досліджено механізми впливу державних закупівель на макроекономічну кон’юнктуру в країні та досвід маніпулювання розмірами і структурою державних видатків на закупівлю товарів і послуг для вирішення завдань ...