Now showing items 1-1 of 1

    • Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні 

      Метель, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      У статті визначено проблемні питання виконання наукових досліджень та сформульовані пропозиції по вдосконаленню фінансового забезпечення та організації виконання наукових розробок в Україні, практичне впровадження яких ...