Now showing items 1-20 of 175

  • Податковий контроль великих платників податків 

   Муругова, Яна Олександрівна; Muruhova, Yana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-11)
   Об’єктом дослідження виступає механізм обслуговування великих платників податків в Україні. Предмет дослідження – фінансові відносини між державою та великими платниками податків, що виникають у процесі обслуговування та ...
  • Фінансування соціальної сфери: проблеми та перспективи розвитку 

   Шевченко, Олена Сергіївна; Shevchenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади фінансування соціальної сфери. Об’єктом дослідження виступає фінансування соціальної сфери. Мета роботи полягає в комплексній розробці теоретичних та практичних ...
  • Дохідна база бюджету м. Києва та напрями її оптимізації (за матеріалами Департаменту фінансів КМДА) 

   Скоропад, Богдан Олесьович; Skoropad, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти механізму формування доходів місцевих бюджетів. Об’єктом дослідження виступає дохідна частина бюджету міста Києва. Мета дипломної роботи полягає у комплексному аналізі ...
  • Система видатків бюджету міста Києва – столиці України 

   Переверза, Надія Віталіївна; Pereverza, Nadiya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Предметом дослідження даної роботи є функціонування системи видатків бюджету міста-столиці. Об'єктом дослідження виступають видатки бюджету міста Києва – столиці України. Мета роботи полягає у вивченні та аналізі ...
  • Міжнародні фондові ринки на сучасному етапі 

   Мізюра, Алла Олегівна; Miziura, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   За результатами дослідження сформульовано найбільш важливі концептуальні шляхи подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку. Одержані результати можуть бути використані як в діяльності вітчизняних АТ, так і в процесі ...
  • Державне пенсійне забезпечення та його реформування в Україні 

   Мартюк, Ілона Василівна; Martyuk, Ilona (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Дипломна робота розкриває засади державного пенсійного забезпечення; аналізує інформаційне забезпечення системи пенсійного забезпечення; проводить критичний огляд наукових публікацій з питань пенсійного забезпечення; вивчає ...
  • Податкова система України: етапи становлення та перспективи розвитку 

   Деркач, Вадим Миколайович; Derkach, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Мета дипломної роботи полягає в аналізі теоретико-методологічних аспектів розвитку податкової системи України. Завданнями роботи є: визначити сутність та основні функції податкової системи; охарактеризувати основні ...
  • Боргова безпека України 

   Кірсенко, Олена Владиславівна; Kirsenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Предметом дослідження є особливості управління борговою безпекою в Україні. Об’єктом є сукупність економічних відносин, пов'язаних з розробкою та реалізацією державного боргового менеджменту. Мета дипломної роботи – ...
  • Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесу 

   Ткаченко, Інна Анатоліївна; Tkachenko, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-05)
   Дипломна робота містить 115 сторінок, 10 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 93 найменувань, 1 додаток. Предметом дослідження є фінансові відносини між державою в особі відповідних органів та платниками єдиного податку ...
  • Оподаткування фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та напрямки його вдосконалення в Україні 

   Сокол, Владислава Миколаївна; Sokol, Vladislava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Предметом дослідження є механізм оподаткування фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Об’єктом дослідження виступає система оподаткування фізичних осіб-підприємців. Мета дипломної роботи полягає у ...
  • Казначейське обслуговування видатків м. Києва за видатками та його вдосконалення 

   Смирнов, Артем Віталійович; Smyrnov, Artem (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Сформульовані актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Одержані результати можуть бути використані для подальшого розвитку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
  • Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення в умовах демократизації 

   Синявський, Євгеній Ігорович; Syniavskyi, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   У роботі розглядаються теоретичні та практичні засади бюджетного процесу; розкривається проблематика та пропонуються напрямки підвищення ефективності бюджетного процесу. У ході дослідження використовувалися такі методи: ...
  • Оподаткування підприємств агропромислового комплексу: проблеми та шляхи вирішення 

   Романішіна, Ірина Володимирівна; Romanishina, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Предметом дослідження є фінансові відносини між державою та платниками сфери АПК, що виникають з приводу сплати цими платниками своїх податкових зобов’язань. Об’єктом дослідження є система оподаткування АПК України. Метою ...
  • Банки як учасники фінансового ринку 

   Ратушняк, Катерина Олександрівна; Ratushniak, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   Розкрито сутність фінансового ринку та визначено місце та роль банків у структурі фінансового ринку. Розглянуто нормативно-правове регулювання банківської діяльності на фінансовому ринку. Досліджено сучасний стан та ...
  • Фінтех та перспективи його розвитку 

   П’ятницький, Віталій Миколайович; Piatnytskyi, Vitalii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   Розкрито поняття, історія та класифікація FinTech. Розглянуті можливості основних напрямів діяльності FinTech компаній. Проаналізована індустрія FinTech в Україні, а також ринок FinTech кредитування в світі. Описані основні ...
  • Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори на фінансовому ринку України 

   Петлін, Олександр Сергійович; Petlin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   Розкрито сутність поняття «недержавний пенсійний фонд», його властивості та функції; вивчено інформаційне забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів як учасників фінансового ринку; здійснено критичну оцінку ...
  • Банки як професійні учасники фондового ринку 

   Перепелиця, Анна Сергіївна; Perepelitca, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   Обґрунтувано з наукової точки зору концептуально-теоретичних аспектів діяльності банків на ринку цінних паперів. Визначено сутність професійної діяльності банків на фондовому ринку. Досліджено інформаційне забезпечення ...
  • Податок на додану вартість як фікальний інструмент держави 

   Пелеш, Олександр Вадимович; Pelesh, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Предмет дослідження є фінансові відносини, які виникають між платниками податків, a також державою відносно нарахування та сплати податку на додану вартість і формування доходів бюджету. Об’єктом дослідження є податок на ...
  • Інвестиційна діяльність в Україні 

   Попович, Наталія Василівна; Popovych, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
   Визначення особливостей інвестиційної діяльності в Україні , розробка та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення.за результатами дослідження сформульовані висновки щодо сутності, ролі та стану інвестиційної діяльності ...
  • Податок на додану вартість: проблеми вдосконалення механізму справляння та адміністрування 

   Погонець, Максим Вікторович; Pohonets, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Завданнями роботи є: визначити економічну сутність, особливості та проблеми податку на додану вартість в Україні; охарактеризувати правове регламентування справляння та адміністрування податку на додану вартість; проаналізувати ...