Now showing items 1-20 of 89

  • Національні інтереси і глобальні цілі 

   Поручник, Анатолій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів у країнах БРІКС 

   Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
  • Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень 

   Бойко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу ...
  • Трансформація форм міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва 

   Кокоріна, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті виявлено основні трансформації мотивів міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму. Визначено основні інноваційні форми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. ...
  • Аналіз міжнародного фондового ринку, як економічної системи, в період фінансово-економічної кризи 

   Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
  • Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему 

   Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
  • Тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні 

   Чепіжко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті досліджено основні тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні, розглянуто основні етапи розвитку міжнародної торговельної політики, сфокусувано увагу на дослідженні потенційних вигод ...
  • Формування системи ризик-менеджмент у банках в умовах глобальних фінансових дисбалансів 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мельник, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті розглянуто актуальні питання оцінки фінансових ризиків в банках України, сучасні методики управління фінансовими ризиками, що використовуються українськими банками в сучасних умовах, виділено найсуттєвіші недоліки, ...
  • Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...
  • Еволюція сучасних корпоративних структур 

   Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
   У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
  • Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій 

   Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
   Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
  • Реорганізації ТНК як засіб запобігання банкрутству 

   Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
   Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
  • Механізм регулювання міжнародною трудовою міграцією в умовах глобалізації 

   Романенко, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті представлено результати проведеного дослідження з регулювання міжнародною трудовою міграцією, з’ясовані напрями та обсяги трудової міграції в країни світу, представлений механізм регулювання міграційними потоками, ...
  • Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства 

   Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
  • Теоретичні засади формування потоків міжнародних інвестицій 

   Алаторських, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Статтю присвячено процесам формування інвестиційних потоків та їх характерні сучасні світові тенденції, які визначаються інвестиційним кліматом.
  • Эффект вытеснения экономик в мировой и региональных экономических системах 

   Фомичева, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Статья посвящена выявлению объективных причин доминирования национальных экономик в мировой или региональных экономических системах и систематизации характеристик, присущих динамично растущим экономикам.
  • Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються 

   Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
  • Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики 

   Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті висвітлено характеристику глобалізації та глобальних інтеграційних процесів, зазначаються причини активізації інтеграційних процесів, визначається роль ТНК як рушійної сили глобальних інтеграційних процесів. В ...
  • Стратегія як інструмент управління підприємством в умовах нестабільності 

   Цурік, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління підприємством в умовах нестабільності. Запропоновано алгоритм розробки ...
  • Структура позаекономічних інститутів і їх роль у суспільному відтворенні 

   Пачева, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглянуто основні структурні елементи позаекономічних інститутів у суспільному відтворенні, розкрито їх сутність і зміст. Головну увагу зосереджено на дослідженні конституційних і соціокультурних позаекономічних ...