Now showing items 21-40 of 89

  • Конфедеративність і фінансова гармонізація ЄС: геоекономічні інтереси та виклики 

   Поштар, Є. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   Стаття присвячена аналізу особливостей процесів використання бюджету ЄС, єдиної податкової політики на сучасному етапі фінансової гармонізації, дається характеристика її важливим тенденціям і перспективам в умовах ...
  • Корупція і глобальна фінансова криза: теоретичний аспект 

   Копистира, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Стаття присвячена вивченню ролі різних видів корупції у виникненні та розвитку глобальної фінансової кризи. Обґрунтовується необхідність взаємодії корупції у приватному та публічному секторах для отримання системних наслідків ...
  • Маркетинговий компонент формування глобальних інноваційних корпоративних стратегій 

   Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Рудницька, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті досліджуються сучасні підходи до формування і реалізації інноваційних корпоративних стратегій. Дано порівняльну характеристику стратегій прориву, стратегій створення цінності спільно зі споживачем, стратегії ...
  • Межсекторное взаимодействие как инновационный механизм управления социальным развитием 

   Мартякова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
   Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия ...
  • Механізм регулювання міжнародною трудовою міграцією в умовах глобалізації 

   Романенко, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті представлено результати проведеного дослідження з регулювання міжнародною трудовою міграцією, з’ясовані напрями та обсяги трудової міграції в країни світу, представлений механізм регулювання міграційними потоками, ...
  • Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика) 

   Гайдей, О. О.; Лісун, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті розглянуто суть стратегічних змін і їх роль у підвищенні вартості бізнесу. Визначено причини виникнення та механізм управління змінами зметою збільшення капіталу підприємства.
  • Модернізація індикаторів розвитку сучасних фондових ринків (на прикладі країн BRICS) 

   Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Клепка, Павло Станіславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті порушено актуальні питання створення середньозваженого фондового індексу для країн групи BRICS як результат створення альянсу фондових бірж цих країн.
  • Місце та роль міжнародних фінансових центрів у фінансовій глобалізації 

   Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   На сьогоднішній день, від розуміння світових фінансових процесів залежить місце суб’єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв’язку з цим актуальним стає питання підвищення рівня резистентності власної ...
  • Національні інтереси і глобальні цілі 

   Поручник, Анатолій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Нова архітектоніка фінансової стабільності в Європі 

   Різниченко, Є. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-19)
   У статті аналізуються нові інститути фінансового нагляду та контролю у ЄС. Розглянуто спільні та відмінні риси між Європейським стабілізаційним механізмом і Європейським фондом фінансової стабільності.
  • О причинах багатства и бедности народов в современных условиях 

   Дудчак, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   В статье с нетрадиционной точки зрения рассматриваются причины дифференциации в доходах различных стран мира: наиболее развитых, беднейших стран и стран, в которых произошли и (проводятся в настоящий момент) войны и ...
  • Оптимізація джерел формування структури оборотного капіталу 

   Стахова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   У статті розглянуті різні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо джерел формування оборотного капіталу. З переходом на ринкову систему управління підприємством, використання нетрадиційних джерел поповнення оборотного ...
  • Організаційно-структурний контекст розвитку компаній в умовах глобальної нестабільності 

   Руденко, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті розглядаються теоретико-методологічні підходи до виявлення різноманітних організаційно-правових та структурних форм розвитку сучасних компаній в умовах глобальної нестабільності та пришвидшеного сценарію глобального ...
  • Організація сучасних офшорних фінансових центрів 

   Строгаль, Дарина Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   Стаття присвячена проблематиці визначення офшорного фінансового центру. Oб’єктoм дoслiдження статтi є офшорна зона або юрисдикція. У результаті проведеного дослідження було встановлено механізми офшорних центрів і сфери ...
  • Особливості розвитку та захисту інтелектуальної власності в Україні 

   Лук’яненко, Любов Іванівна; Любенок, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
   У статті розглянуто особливості розвитку інтелектуальної власності в Україні. Проаналізовано головні нормативно-правові документи, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності та визначено державні органи охорони ...
  • Особливості транснаціональної компоненти становлення глобальної економічної системи 

   Рябець, Наталія Миколаївна; Тимків, Ірина Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   Розглянуто тенденції та сучасні особливості глобальної інтеграції економічних систем. Проаналізовано процес формування і розвитку транснаціонального компонента глобальної інтеграції економічних систем. Проаналізовано ...
  • Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку 

   Дунська, А. Р.; Дерипащук, А. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   У статті розглянуто сучасний стан і тенденції інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Також досліджується проблеми та перспективи інноваційного розвитку галузі в Україні.
  • Оцінка трудової інноваційної діяльності керівника 

   Колінко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   У статті розглянуто проблеми оцінки трудової інноваційної діяльності керівника. Запропоновано послідовний процес оцінювання інноваційної діяльності керівника. Проведене дослідження дало нам змогу сформувати висновки щодо ...
  • Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів у країнах БРІКС 

   Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
  • Правові форми функціонування схем спільного інвестування у світі 

   Кукоба, О. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-19)
   У статті досліджено існуючи правові форми інститутів спільного інвестування за міжнародними нормами, розглянуто основні принципи і механізми їх функціонування.