Now showing items 78-89 of 89

  • Форми прояву глобальних фінансових асиметрій 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   У статті на основі дослідження ключових тенденцій, притаманних світовим фінансовим процесам, охарактеризовано форми прояву глобальних фінансових асиметрій, оцінено їх рівень і наслідки для глобальної фінансової стабільності.
  • Формування глобальної системи інституційного забезпечення інноваційного розвитку 

   Заремський, Борис Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті досліджено сутність і структуру глобальної інноваційної системи, а також світового ринку інновацій як її складового елементу. Запропоновано концептуальну модель механізму інституціоналізації світового ринку ...
  • Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності 

   Калина, Алла Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності.
  • Формування нового міжнародного економічного порядку 

   Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Стаття присвячена дослідженню формування нового економічного порядку. Проаналізовано основні етапи його формування та особливості сучасного етапу. Виокремлено основні напрямки реформування світового господарства та формування ...
  • Формування системи ризик-менеджмент у банках в умовах глобальних фінансових дисбалансів 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мельник, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті розглянуто актуальні питання оцінки фінансових ризиків в банках України, сучасні методики управління фінансовими ризиками, що використовуються українськими банками в сучасних умовах, виділено найсуттєвіші недоліки, ...
  • Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень 

   Бойко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу ...
  • Фінансові інновації в системі функціонування валютних ринків 

   Малащук, Дмитро Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті розглянуто вплив сучасних інноваційних технологій на функціонування світового валютного ринку.
  • Эффект вытеснения экономик в мировой и региональных экономических системах 

   Фомичева, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Статья посвящена выявлению объективных причин доминирования национальных экономик в мировой или региональных экономических системах и систематизации характеристик, присущих динамично растущим экономикам.
  • Імперативи розвитку міжнародної фінансової системи у глобальній економіці 

   Таранич, А. В.; Санжаревська, І. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Розкрито особливості розвитку світового господарства в умовах кризи; визначено тенденцію концентрації фінансового і промислового капіталу в Західній Європі, Північний Америці, Південно-східний Азії, Близькому Сході. Зроблено ...
  • Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: структурно-динамічний аналіз 

   Мудра-Рудик, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НПЗ, структуру ...
  • Інноваційний розвиток депресивних територій в умовах глобалізації 

   Плотницька, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті розглянуто можливості й умови формування ефективних інструментів для переходу депресивних територій до інноваційного типу розвитку. Визначено ключову роль стратегії управління інноваційною діяльністю регіону.
  • Інноваційні детермінанти розвитку машинобудування в Європейському Союзі 

   Гончарова, Анастасія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-17)
   Проведено критичний аналіз сучасного стану інноваційних процесів у сфері машинобудування Європейського Союзу. Окреслено перспективні напрями вдосконалення інноваційної структури розвитку машинобудівного комплексу ЄС. ...