Now showing items 1-1 of 1

    • Формування глобальної системи інституційного забезпечення інноваційного розвитку 

      Заремський, Борис Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
      У статті досліджено сутність і структуру глобальної інноваційної системи, а також світового ринку інновацій як її складового елементу. Запропоновано концептуальну модель механізму інституціоналізації світового ринку ...