Now showing items 1-1 of 1

    • Роль інновації в розв’язанні суперечностей глобалізованої економіки 

      Дейнека, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
      У статті представлено діалектичний підхід до визначення ролі інновацій у процесах глобального та макроекономічного розвитку. Показано перетворюючу силу інновацій, яка забезпечує перехід суспільства на новий рівень ...