Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток світового ринку злиттів і поглинань в умовах фінансової кризи 

      Стародубцева, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
      Стаття присвячена дослідженню світового ринку злиттів та поглинань напередодні та в період розгортання світової фінансової кризи, що розпочалася в 2007 році. В роботі здійснено аналіз кількісних та якісних показників ...