Now showing items 1-20 of 54

  • Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні 

   Коцупатрий, Михайло Миколайович; Садовник, Олександр Володимирович; Андрійчук, Василь Гаврилович; Єранкін, Олександр Олександрович; Карпова, Ірина Броніславівна; Ковач, Світлана Іванівна; Дудко, Ірина Дмитрівна; Хорунжий, Микола Йосипович; Зайцева, Ірина Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-29)
   У збірнику тез наукових доповідей студентів наведено матеріали виступів I-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції 29 квітня 2014 року, яка була проведена в Державному вищому навчальному ...
  • Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні 

   Коцупатрий, Михайло Миколайович; Садовник, Олександр Володимирович; Андрійчук, Василь Гаврилович; Єранкін, Олександр Олександрович; Карпова, Ірина Броніславівна; Ковач, Світлана Іванівна; Дудко, Ірина Дмитрівна; Хорунжий, Микола Йосипович; Зайцева, Зінаїда Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У публікаціях розглядаються економічні та соціальні проблеми стану та розвитку економіки агропромислових формувань.
  • Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-12)
  • Актуальні проблеми управління соціально-економічним розвитком 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-06)
   У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого й другого етапу конференції — студентів та аспірантів з багатьох вищих навчальних закладів України та Польщі.
  • Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи 

   Аржевітін, Станіслав Михайлович; Охрименко, Ірина Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
   Збірник есе висвітлює спектр теоретичних і практичних питань проблем розвитку сучасного суспільства у сфері грошей, фінансів і банківської справи. Матеріали есе представляють особисту думку талановитої молоді з різних ...
  • Діджиталізація міжнародного економічного розвитку 

   Солодковський, Юрій Мечиславович; Веремієнко, Тетяна Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-01-16)
   У збірнику подано тези доповідей студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
  • Засади та інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-20)
   У збірнику розглянуто засади бюджетної системи і бюджетної політики, проблеми оптимізації податкової системи та розвитку фінансового ринку України на основі тез доповідей учасників конференції — студентів із багатьох вищих ...
  • Збірник тез доповідей учасників Міжнародного молодіжного економічного форуму 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-05)
   У збірнику зібрано тези доповідей учасників ММЕФ — студентів, аспірантів, молодих учених та молодих спеціалістів з України, Російської Федерації, Білорусії, Туреччини та Німеччини.
  • Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні 

   Шершньова, Зоя Євгенівна; Соболь, Сергій Миколайович; Мозговий, Олег Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-09)
  • Макрофінансова стабілізація в Україні: проблеми і напрями 

   Савчук, Володимир Сафронович; Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Хлівний, Володимир Кирилович; Романенко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-25)
   У збірнику розглянуто засади формування конкурентноспроможного фахівця фінансової галузі за допомогою інноваційних технологій навчального процесу на основі тез доповідей учасників конференції – студентів вищих навчальних ...
  • Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу 

   Савчук, Володимир Сафронович; Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Хлівний, Володимир Кирилович; Романенко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-29)
   У збірнику розглянуто засади формування конкурентноспроможного фахівця фінансової галузі за допомогою інноваційних технологій навчального процесу на основі тез доповідей учасників конференції – студентів вищих навчальних ...
  • Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого та другого етапу конференції — студентів та аспірантів з багатьох вищих учбових закладів України, Росії та Польщі.
  • Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   Збірник містить тези доповідей учасників першого та другого етапу конференції студентів та аспірантів з багатьох вищих навчальних закладів України.
  • Маркетингова освіта – шлях до успіху 

   Дима, Олександр Олексійович; Піліна, А. М.; Кудирко, Ольга Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-12-07)
   До збірника увійшли матеріали доповідей школярів та учнів коледжів, учасників IV наукової конференції «Маркетингова освіта — шлях до успіху». У доповідях висвітлюються найкращі маркетингові практики та успішні історії ...
  • Маркетингова освіта – шлях до успіху 

   Дима, Олександр Олексійович; Піліна, А. М.; Кудирко, Ольга Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-21)
   До збірника увійшли матеріали доповідей школярів та учнів коледжів, учасників V наукової конференції «Маркетингова освіта – шлях до успіху». У доповідях висвітлюються найкращі маркетингові практики та успішні історії ...
  • Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики її вдосконалення 

   Unknown author (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-04)
   У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого й другого етапу конференції — студентів та молодих вчених з багатьох вищих навчальних закладів України.
  • Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку 

   Бондар, Микола Іванович; Єфіменко, Василь Іванович; Кіндрацька, Любомира Максимівна; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Петрик, Олена Анатоліївна; Свірко, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-12-09)
   У збірнику представлені тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку». Матеріали конференції присвячені ...
  • Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку 

   Бондар, Микола Іванович; Єфіменко, Василь Іванович; Кіндрацька, Любомира Максимівна; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Петрик, Олена Анатоліївна; Свірко, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12-08)
   У збірнику представлені тези доповідей учасників II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку» Матеріали конференції висвітлюють ...
  • Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку 

   Бондар, Микола Іванович; Кіндрацька, Любомира Максимівна; Коцупатрий, Михайло Миколайович; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Петрик, Олена Анатоліївна; Шигун, Марія Михайлівна; Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-17)
   У збірнику подано тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку» (17 квітня 2019 року). У матеріалах викладено низку ...
  • Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку 

   Бондар, Микола Іванович; Кіндрацька, Любомира Максимівна; Коцупатрий, Михайло Миколайович; Кузьмінський, Юрій Анатолійович; Петрик, Олена Анатоліївна; Шигун, Марія Михайлівна; Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-19)
   У збірнику подано тези доповідей учасників IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку». У матеріалах викладено низку питань, присвячених ...