Now showing items 13-20 of 20

  • Сенс життя як етична проблема 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Жизнь каждого человека имеет тот или иной смысл, независимо от того, сознает он его или нет, понимает его адекватно или неадекватно. Проблема смысла жизни — это проблема нравственного выбора, который зависит от направленности ...
  • Символізм у дискурсі вина 

   Сафонік, Лідія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
   It is very pleasant to have a discussion about such a substance, as a wine. A wine is a symbol, not just only the product. The theory of value is important in the discourse of wine as an explanation and understanding the ...
  • Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації 

   Соколов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Феномен глобалізації розглядається в рамках принципу всезагального універсуму, що дозволяє розкрити явище глобалізації як цілісний, взаємопов’язаний процес у його різних формах прояву та на різних рівнях функціонування у ...
  • Схоластика — універсальна форма раціонального філософствування 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   Схоластику характеризуют как рациональный способ философствования, а основным её методом считается толкование священных текстов, содержащих абсолютную истину, явленную человеку в откровении. Цель статьи — показать, что ...
  • Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) 

   Вільчинський, Юрій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   В статье расматриваются некоторые аспекты морфологии экономической истории, а также соотношение экономики и политики, экономики и науки, политики и торговли.
  • Хочеш бути щасливим — будь ним 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті здійснено спробу дослідження умов можливості досягнення людиною душевного спокою та рівноваги у складних обставинах сучасного життя. Використано досвід філософських пошуків Г.С. Сковороди щодо вирішення проблеми ...
  • Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода 

   Скринник, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
   Современный кризис персональной идентичности как следствие расщепления, фрагментации бытия личности является результатом утраты ею идентификационного центра. Центром, основой целости бытия индивида постулируется базовая ...
  • Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі 

   Петрушкевич, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті розглянуто спробу М. Фуко розширити межі поняття «несвідомого» на основі багатого історико-культурного матеріалу. Намагання французького філософа замінити передусім психологічне розуміння даного концепту на ...