Now showing items 1-1 of 1

    • Статистичний аналіз трансформації репродуктивної активності населення України 

      Пальян, Зінаїда Оганесівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-21)
      Розглянуто сучасний перебіг народжуваності в Україні, її етапи та особливості її зміни у постперехідний період. Наведено результати реґіональної типології характеристик дітородної активності з урахуванням чинників-стимуляторів ...