Now showing items 1-1 of 1

    • Демографічні чинники впливу на відтворення трудового потенціалу України 

      Карабанова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Стаття присвячена науковому обґрунтуванню та визначенню демографічних чинників, що впливають на стан і розвиток трудового потенціалу України, з метою реалізації інноваційної стратегії розвитку країни. Доведено необхідність ...