Now showing items 1-1 of 1

    • Статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці в Україні 

      Луняк, Ірина Вікторівна; Lunyak, I.; Луняк, Ирина Викторовна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petyhova, O.; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      У статті проведено статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці за видами економічної діяльності та регіонами України. Здійснено групування регіонів за співвідношенням заробітної плати жінок і чоловіків.