Now showing items 1-1 of 1

    • Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні 

      Мазуренко, Ольга Костянтинівна; Mazurenko, Olga К.; Мазуренко, Ольга Константиновна; Горна, Марина Олексіївна; Horna, Maryna O.; Горная, Марина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Розглянуто сучасні характеристики якості статистичної інформації. Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення системи соціального захисту на основі комплексного використання даних, отриманих ...