Now showing items 1-11 of 11

  • Виклики та потенціал інноваційного розвитку в Україні 

   Румпф, Гудрун (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Метою статті є спроба виявити основні труднощі, які постають перед Україною в процесі її інтеграції у глобальну ринкову економіку. Зокрема, пропонується до огляду система заходів, за допомогою яких українські університети ...
  • Дослідницькі університети та майбутнє Америки: 10 проривних заходів, необхідних для процвітання та безпеки США 

   Циркун, Олена Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Нещодавно побачив світ звіт «Дослідницькі університети та майбутнє Америки: 10 проривних заходів, необхідних для процвітання та безпеки Сполучених Штатів», автори якого проаналізували сучасний стан дослідницьких університетів ...
  • Маркетинг у сфері вищої освіти: досвід США 

   Фокс, Карен Ф. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розглянуто сутність та еволюцію теорії і практи­ки маркетингу вищої освіти у США, дано обґрунтування необхідності застосування маркетингового підходу для ведення ефективної освітньої діяльності університетів. ...
  • Моніторинг умов працевлаштування університетських випускників як головне джерело інформації про деформації в освітній сфері 

   Жира, Йоанна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті на основі аналітичного узагальнення результатів пілотних опитувань представників університету «Краківська політехніка», що систематично проводяться зусиллями закладу з 2006 р., здійснено системне дослідження умов ...
  • На шляху до конкурентоспроможності дослідницького університету: важливість доступу до інформації 

   Грошек, Джеральд (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті висвітлено місце та значення інформаційного чинника у забезпеченні та нарощенні міжнародної конкурентоспроможності університетів дослідницького типу. Досліджено сучасні тенденції рівня та динаміки публікаційної ...
  • Навчання он-лайн на Філіппінах: сучасний стан і перспективи розвитку 

   Накамура, Ясухід; Белагра, Олівер (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012)
   У статті розглянуто еволюцію становлення, перешкоди на шляху поширення та сучасні тенденції розвитку навчання он-лайн на Філіппінах. Досліджено основні риси державної політики у сфері онлайн-навчання та систематизовано ...
  • Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах 

   Антонюк, Лариса Леонтіївна; Сацик, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті досліджено організаційні засади та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу, обґрунтовано її роль та місце в забезпеченні сучасних студентів глобальними компетенціями, яким відповідають ...
  • Правова охорона результатів університетських досліджень 

   Халаїм, Ніна (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012)
   Статтю присвячено розгляду системи інститутів, що забезпечують правову охорону результатів університетських досліджень. Визначається, у яких основних формах існують наукові досягнення, структура наукової діяльності відповідно ...
  • Приєднання Казахстану до Болонського процесу: нові виклики для вищої освіти 

   Муравйов, Микола (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті приділено увагу ключовим цілям сучасної політики реформування вищої освіти у державах Центральної Азії. Автор намагається пояснити значення реформ у сфері вищої освіти для країн регіону загалом та Казахстану ...
  • Роль вищої освіти у забезпеченні сталого розвитку 

   Тищенко, Марія Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   20-22 червня 2012 року у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку – Конференція «РІО+20». Через 20 років після проведення «Саміту Землі» світові лідери вчергове зібралися в ...
  • Співпраця бізнесу та університетів: досвід "Ернст енд Янг" 

   Максимець, Єлизавета (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012)
   За сучасними корпоративними стандартами найбільш далекоглядні роботодавці починають підбирати і додатково розвивати компетентних для себе фахівців ще під час їхнього студентства. Компанія «Ернст енд Янг» також активно ...