Now showing items 1-20 of 32

  • Ринок цінних паперів: сутність і стан 

   Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07)
   Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
  • Дослідження системи масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог при наявності в системі блоків очікування 

   Жлуктенко, Володимир Іванович; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Савіна, Світлана Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
   Розглянуто моделювання системи масового обслуговування з поетапним обслуговування вимог при наявності в системі блоків очікування в стаціонарному та в динамічному режимах. Наведені приклади застосування одержаних моделей ...
  • Міграційна політика держав світу та її ефективність 

   Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
  • Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій 

   Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
   У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
  • Сучасна концепція міжнародних торговельних суперечок 

   Гордєєва, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних ...
  • Особливості маркетингу послуг фінансових, логістичних, туристичних, будівельних, торговельних, освітніх, медичних та інфраструктурних компаній 

   Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-16)
   Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо розвитку системи маркетингу на ринку послуг. У роботі обґрунтовано роль і значення маркетингу послуг; систематизовано в межах окремих ...
  • Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств 

   Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
   У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
  • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 

   Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17)
   Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для ...
  • Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва 

   Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
   У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського ...
  • Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
   Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
  • Концептуальні засади визначення банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
   У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
  • Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
   У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, ...
  • Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування ...
  • Стратегії розвитку та управління активами посередницьких підприємств 

   Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
   У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
  • Управління портфелем брендів підприємств 

   Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
  • Системні підходи у технологіях моніторингу в маркетингових системах управління запасами 

   Сметанюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
   У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у ...
  • Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

   Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
  • Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств 

   Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
   Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
  • Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
  • Бренд у маркетингу як соціальний феномен 

   Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
   У статті розкрито і проаналізовано основні складові та зміст бренду з точки зору соціальних чинників. Визначено значення і вплив соціальних установок на процеси придбання і споживання брендів.