Now showing items 1-1 of 1

    • Базис і надбудова: еволюція взаємовпливу 

      Бєляєв, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-29)
      Досліджено проблему базису і надбудови суспільства. Головний акцент зроблено на еволюції їх взаємовпливу і реальному використанні її в економічній практиці сьогодення.