Now showing items 1-1 of 1

    • Специфіка управління асортиментною політикою телевізійного каналу 

      Козлова, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05)
      Стаття розкиває чинники, що впливають на управління асортиментною політикою телеканалу. У ній схематично зображена структура асортименту телеканалу та види і жанри програм.