Now showing items 1-3 of 3

  • Зміст навчання говоріння у процесі формування міжкультурної комунікативної компетенції 

   Андрійко, Ірина Федорівна; Андрейко, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
   У статті розкривається поняття міжкультурної комунікативної компетенції (у порівнянні з комунікативною і соціокультурною компетенціями), називаються компоненти її структури. Визначається зміст навчання міжкультурного ...
  • Розвиток критичного мислення у процесі формування міжкультурної комунікативної компетенції 

   Андрійко, Ірина Федорівна; Андрейко, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
   У статті автор розглядає критичне мислення як одну з ключових компетенцій ХХІ ст., розкриває сутність педагогічної технології формування критичного мислення, описує стадії і прийоми формування критичного мислення студентів ...
  • Формування міжкультурної компетенції в письмі у студентів-початківців економічного ВНЗ 

   Андрійко, Ірина Федорівна; Андрейко, Ирина Фёдоровна; Андрійко, Василь Іванович; Андрейко, Василий Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
   У статті розкриваються мета і стратегії формування міжкультурної комунікативної компетенції у писемному спілкуванні німецькою мовою студентів факультету міжнародної економіки. Визначається зміст навчання і пропонується ...