Now showing items 1-2 of 2

  • Самостійна робота студентів у контексті Болонського процесу: значення, можливості, європейський досвід 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна; Струтинська, Ірина Юріївна; Strutynska, Iryna Jurijiwna; Струтинская, Ирина Юрьевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2014)
   У статті йдеться про теоретичні передумови актуальності самостійної роботи студентів як з наукової, так і практичної точок зору. Розглядається Болонський процес як джерело інновацій для освітян Європи.
  • Урахування інтерференцій усного та письмового мовлення в процесі викладання іноземних мов 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна; Струтинська, Ірина Юріївна; Strutynska, Iryna Jurijiwna; Струтинская, Ирина Юрьевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2016)
   У статті йдеться про інтерференцію усного та письмового мовлення, їх особливості та взаємовплив, наводяться приклади розбіжностей між вживанням лексики усного і письмового мовлення щодо одних і тих самих ситуацій, описуються ...