Now showing items 1-1 of 1

    • Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг 

      Решетнікова, Ірина Леонідівна; Єременко, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09)
      Розглядається важливість використання інтернет-технологій при наданні індивідуального продукту та сервісу підприємствами сфери послуг. Уточнюються поняття «інтернет-технології», «інтернет-ресурси», «інструменти ...