Recent Submissions

 • Інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Київський університету права, 2019)
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану розвитку правової системи та інституцій в Україні в контексті їхньої здатності запобігати і протидіяти корупції та відмиванню грошей. Останнім часом в Україні під тиском світової ...
 • Проблеми правового регулювання валютних ризиків 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ТОВ «Редакція журналу «АДВОКАТ», 2004)
 • Європейські цінності та питання імплементації Угоди про асоціацію України–ЄС 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergiy; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядаються європейські цінності як основа і мета європейської інтеграції в їх зв’язку з конституційним розвитком ЄС. Здійснюється спроба визначити правові аспекти впливу європейських цінностей на імплементацію ...
 • Правові питання реалізації окремих проектів Європейського інвестиційного банку в Україні 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті дається правовий аналіз практичних питань, пов’язаних з реалізацією окремих проектів ЄІБ в Україні, зокрема Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма ...
 • Міжнародно-правове регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної реклами на телебаченні (порівняльно-правовий аспект) 

  Скрицька, Надія Анатоліївна; Skrytska, N. A.; Скрицкая, Надежда Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено правове регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної реклами на телебаченні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз правового регулювання досліджуваної сфери у державах-членах ЄС і в Україні.
 • Питання правової гармонізації в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна–ЄС 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushniy, Serhii; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто питання гармонізації законодавства як елементу європейської інтеграції. На прикладі Угоди про асоціацію Україна-ЄС здійснено спробу визначити національно-правові проблеми, які виникають в Україні на ...
 • Правові засади космічного страхування 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Національний авіаційний університет, 2009-09)
  В статті розглядаються правові засади космічного страхування, історія його виникнення, розглядаються особливості космічного страхування, ризики, що охоплюються цим видом страхування, досліджуються правові засади космічного ...
 • The fair and responsible use of the geostationary orbit: towards public-private partnership 

  Sheremeteva, Olga; Шереметьєва, Ольга Юріївна; Шереметьева, Ольга Юрьевна; Klymenko, Y. S. (Національний авіаційний університет, 2010-09)
  Following the common tendency of space commercialization, activity in the area of the geostationary orbit (GSO) experiences significant changes which are related to growth of the interest to orbit/spectrum resources from ...
 • Legal regulation of currency risks on airtransport at interstate and national levels 

  Sheremeteva, Olga; Шереметьєва, Ольга Юріївна; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Національний авіаційний університет, 2010-09)
  In the article the author considers and analyses the legal regulation of currency risks on air transport at the interstate and national level, the problems of interaction between the international and national legal ...
 • Транспортное право: проблемы и тенденции развития 

  Шереметьева, Е. Т.; Шереметьева, Ольга Юрьевна; Sheremeteva, Olga; Шереметьєва, Ольга Юріївна (Національний авіаційний університет, 2007)
  В статье «Транспортное право: проблемы и тенденции развития» рассматриваются проблемы формирования международного транспортного права в условиях интернационализации и глобализации мировой транспортной системы.
 • Поняття міжнародної фінансової організації 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ТОВ "Юрінком Інтер", 2017)
  In the article the approaches of scientists and of the legislator to definition of «international financial organization» have been analyzed, on the basis of the analysis of the views of lawyers on the concept of international ...
 • Правові основи регулювання валютних ризиків 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007-07)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблеми правових основ регулювання валютних ризиків. В роботі сформульовано поняття валютного ризику як правової категорії; виявлено основну причину виникнення валютних ...
 • Стан наукового дослідження змісту поняття та предмета повітряного права України 

  Шереметьєва, Є. Т.; Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007)
  У статті досліджується зміст поняття та предмета повітряного права України.
 • Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ТОВ "Юрінком Інтер", 2016)
  In the article some historical aspects of the adopting process of the Association Agreement between Ukraine and the EU has been discussed, as well as the effect of its base (fundamental) provisions of the current state ...
 • Деякі аспекти парадигми формування видів міжнародних повітряних правовідносин у сучасних умовах 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ТОВ "Юрінком Інтер", 2014)
  У статті розглядаються особливості формування міжнародних відносин повітряного права з урахуванням науково-технічного прогресу сучасного суспільства, також запропоновані підходи до класифікації міжнародних правовідносин, ...
 • Відповідність законодавства України міжнародно-правовим нормам у сфері страхування пасажирів та членів екіпажу повітряного судна 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (ТОВ "Юрінком Інтер", 2013)
  У статті досліджується та здійснюється порівняльний аналіз законодавства України, яке регламентує відносини щодо страхування пасажирів та екіпажу повітряних суден, а також міжнародні конвенційні угоди, що регламентують ...
 • Роль конституційних норм як інтеграційної складової формування системи повітряного права України 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Національний авіаційний університет, 2009)
  У статті досліджується значення та роль конституційних норм як інтеграційної складової формування системи повітряного права України, а також стан законодавства України щодо використання повітряного простору.
 • Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття і основні критерії розмежування 

  Шереметьєва, Ольга Юріївна; Sheremeteva, Olga; Шереметьева, Ольга Юрьевна (Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2011)
  У статті формулюються поняття: валютний ризик, правове регулювання валютних ризиків, правове управління валютними ризиками. Розглядається зміст цих категорій, наводяться критерії, які, на думку автора, дозволяють сформувати ...
 • Угода про асоціацію України з ЄС як джерело права Європейського союзу 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergii; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття є спробою аналізу Угоди про асоціацію Україна-ЄС як специфічного джерела права Європейського Союзу. Здійснено стислий огляд її місця в системі джерел права ЄС, юридичних властивостей, зокрема, прямої дії, виклад ...
 • Загальні принципи права ЄС у правовій системі ЄС 

  Назаренко, Олена Аркадіївна; Nazarenko, Olena; Назаренко, Елена Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто категорію загальних принципів права ЄС, які виконують у правовій системі важливі функції. Застосування загальних принципів права ЄС дозволяє заповнити прогалини в праві ЄС, що забезпечує автономність і ...

View More