Now showing items 1-20 of 32

  • Життя і праця незрячих людей у стародавні часи 

   Пашкович, М. А.; Paszkowicz, M.; Пашкович, М. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-27)
   У статті представлений огляд питань життя і можливостей працевлаштування людей з дисфункцією зору на підставі обраної літератури. Період дослідження охоплює епохи починаючи з доісторичної до пізнього Середньовіччя.
  • Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах 

   Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, K.; Столярук, Кристина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21)
   Статтю присвячено оцінюванню стану та тенденцій корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу. На основі розробленої анкети для експертного опитування здійснено оцінку одиничних, комплексних та ...
  • Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи 

   Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-13)
   У статті розроблений теоретико-методичний підхід до оцінки можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи на регіональному рівні, розроблено Інтегральний індекс оцінки глибини кризових явищ.
  • Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання 

   Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Anna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-15)
   У статті розглядається проблема інтелектуальної міграції та визначається значення даного процесу в умовах трансформації ринку праці. У статті розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем ...
  • Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств 

   Бондарчук, К. П.; Bondarchuk, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-29)
   В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо механізмів соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств. Встановлено, що у більшості країн Євросоюзу пенсійна система ...
  • Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве 

   Мала, С. И.; Mala, S.; Мала, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
   Анализ размеров оплаты и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве Украины, где самый низкий уровень стоимости рабочей силы, актуальная проблема. Для определения взаимозависимости данных факторов был использован ...
  • Сучасні світові тенденції розвитку теоретико-методичних аспектів професійної підготовки 

   Фіненко, Олександр Юрійович; Finenko, A.; Финенко, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-21)
   Розглянуто сучасні визначення поняття професійна підготовка, як основа розвитку людини, здійснено теоретико методичний аналіз системи професійної підготовки кадрів з точки зору міждисциплінарного підходу. Проведене дослідження ...
  • Методологические основы исследования нестандартных форм занятости 

   Котляров, И. Д.; Kotliarov, І.; Котляров, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-29)
   В статье дан анализ методологических проблем исследования нетрадиционных форм занятости. Показано, что формы занятости формируют континуум, в состав которого входят как нестандартные формы занятости, так и различные ...
  • Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці 

   Крапівіна, Г. О.; Krapivina, G.; Крапивина, Г. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11)
   Дістали подальшого дослідження дефініції основних інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості «волонтерство», «волонтуризм», «волонтер», «волонтурист» та їхні специфічні риси на сучасному ринку праці. Також ...
  • Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні 

   Міщук, Г. Ю.; Mishchuk, H.; Мищук, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-11)
   Надано оцінку сучасних тенденцій зайнятості та оплати праці в Україні. Виявлено низький рівень розвитку партнерських стосунків у цій сфері. Доведено необхідність поширення інноваційних форм зайнятості та кращих практик ...
  • Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства 

   Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11)
   Автором розглядаються питання маркетингового управління продажем у діяльності сучасних торговельно-посередницьких (оптово-роздрібних) підприємств України. Ґрунтуючись на сучасних теоретичних засадах стратегічного маркетингу, ...
  • Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні 

   Качан, Г. М.; Kachan, G.; Качан, А. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-22)
   Стаття спрямована на визначення ролі вторинної зайнятості для населення. Представлена модель управлінського впливу на розвиток вторинної зайнятості в регіоні, запропоновані варіанти концепцій регулювання вторинної зайнятості.
  • Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Natalya; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03)
   Досліджується правове становище трудящих-мігрантів в Україні, здійснюється компаративний аналіз вітчизняної та європейської практики захисту прав трудящих-мігрантів, обґрунтовуються необхідні управлінські заходи для виконання ...
  • Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці 

   Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23)
   В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку ...
  • Портфельний аналіз використання різноманітних форм трудових відносин в умовах інноваційної економіки 

   Долженко, Р. О.; Dolzhenko, R. A.; Долженко, Р. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-16)
   У статті розглядаються можливості формування і використання портфеля різних форм трудових відносин, що складаються в результаті трансформації змісту і характеру праці в сучасних умовах. Автор аналізує переваги та недоліки ...
  • Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону 

   Ковальчук, Г. К.; Kovalchuk, A.; Ковальчук, А. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11)
   У статті розглядається рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону. Надано аналіз її застосування щодо міст та адміністративних районів Дніпропетровської області. За результатами ...
  • Організаційний режим праці як продукт соціального управління 

   Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-19)
   У статті пропонується авторський погляд на продукт управлінської діяльності, який має нести у собі організаційну доцільність, вищою якістю якої є організаційний режим життєдіяльності об’єкта. Управлінське рішення в цьому ...
  • Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства 

   Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O.; Олейник, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-12)
   В статті проаналізовано складові корпоративної соціальної відповідальності в системі управління персоналом підприємств України. Визначено сутність соціальної відповідальності підприємства в системі управління персоналом. ...
  • Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін 

   Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21)
   Проаналізовано особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін. Виявлено недоліки професійної підготовки та розвитку персоналу. Запропоновано підходи щодо поліпшення використання персоналу при реалізації інновацій.
  • The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in Pomerania region in Poland 

   Białas, Sylwia; Litwin, Joanna; Waśniewski, Jarosław; Бялас, Сильвія; Літвін, Йоанна; Васьнєвскі, Ярослав; Бялас, Сильвия; Литвин, Йоанна; Васьневски, Ярослав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03)
   Remuneration is considered as one of the key factors encouraging people to work. However, its significance for the employee and its effect on job satisfaction remains unclear. The aim of this paper was to determine how ...