Show simple item record

dc.contributor.authorКопил, Галина Олексіївна
dc.contributor.authorKopyl, Galyna Olexijiwna
dc.contributor.authorКопыл, Галина Алексеевна
dc.date.accessioned2019-09-23T12:32:29Z
dc.date.available2019-09-23T12:32:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКопил Г. О. Науково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванні / Копил Г. О. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгв. ун-т ; [редкол.: О. В. Матвієнко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – № 46. – С. 98–102.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/2018/31008
dc.description.abstractУ статті йдеться про сутність міжкультурної комунікації як предмета одного з нових наукових напрямів соціолінгвістики та лінгвопедагогіки, що полягає в дослідженні інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового спілкування. Розглядаються теоретичні аспекти динаміки розвитку вказаного наукового напряму, наводяться приклади непорозуміння ділових партнерів на інтеркультурологічному підґрунті. У висновках підкреслюється необхідність формування інтеркультурологічної компетенції для фахівців, які мають іноземних ділових партнерів. The article deals with the essence of intercultural communication as one of the newest scientific directions in sociolinguistics and linguistic pedagogy, which are covered in research of cross-cultural aspects of intercultural business communication. This article overviews such theoretical aspects as this scientific direction’s development dynamic. There are also given patterns of incomprehension between business partners based on intercultural basis. The conclusions mark out the necessity of forming of intercultural competence for specialists, who have foreign business partners. В статье речь идѐт о сущности межкультурной коммуникации как одного из новых научных направлений социолингвистики и лингвопедагогики, которое состоят в исследовании интеркультурологических аспектов межкультурной деловой коммуникации. Рассматриваются теоретические аспекты динамики развития даного научного направления, указаны примеры непонимания деловых партнѐров на интеркультурологической основе. В выводах подчеркивается необходимость формирования интеркультурологической компетенции для специалистов, имеющих иностранных деловых партнѐров.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний лінгвістичний університетuk
dc.subjectділове спілкуванняuk
dc.subjectлінгвопедагогікаuk
dc.subjectміжкультурна комунікаціяuk
dc.subjectbusiness communicationuk
dc.subjectlinguistic pedagogyuk
dc.subjectintercultural communicationuk
dc.subjectделовое общениеuk
dc.subjectлингвопедагогикаuk
dc.subjectмежкультурная коммуникацияuk
dc.titleНауково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванніuk
dc.title.alternativeResearch and practical issues of intercultural communication in the modern business communicationuk
dc.title.alternativeНаучно-практические проблемы межкультурной коммуникации в современном деловом общенииuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc378.147: 371.398uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record