Show simple item record

dc.contributor.authorЧеркашин, Роман Євгенович
dc.contributor.authorCherkashyn, Roman
dc.contributor.authorЧеркашин, Роман Евгеньевич
dc.contributor.authorКузнєцов, Валерій Анатолійович
dc.contributor.authorKuznetsov, Valeriy
dc.contributor.authorКузнецов, Валерий Анатольевич
dc.date.accessioned2019-10-11T07:25:03Z
dc.date.available2019-10-11T07:25:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationЧеркашин Р. Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років / Роман Черкашин, Валерій Кузнєцов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 2. – С. 164–166.uk
dc.identifier.issn2220-7481
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.edu.ua/2018/31088
dc.description.abstractУ статті розкрито деякі аспекти індивідуалізації фізичної підготовки юних метальників розроблено методику розвитку «відстаючих» рухових якостей, що передбачає індивідуальний підбір тренувальних засобів. Порівнюючи швидкісні показники контрольної та експериментальної груп, виявили, що в основних тестах експериментальна група перевершує контрольну: у бігу – на 30 м, із ходу – на 4,7 %; у бігу з високого старту – на 5,1 %; у часі рухових дій – у середньому на 4,4 %. Експериментальна перевірка запропонованої методики індивідуалізації фізичної підготовки юнаків-метальників показала її ефективність у покращенні фізичної підготовленості та ефективному управлінні тренувальним процесом, а також суттєвому покращенні спортивних результатів юних метальників. Результат в основній змагальній дисципліні покращився в експериментальній групі на 6–7 %, у той час як у контрольній групі цей показник покращився лише на 0,7–1,2 %. Some aspects of physical training individualization of young throwers have been revealed in the article, the development methodology of «backward» motor qualities which implies individual selection of training means has been developed. Comparison of the performance results of the control and experimental groups revealed that the main test experimental group exceeds the control group: in running on 30 meters on the run by 4,7 % in run on with high start up 5,1 %, in the time of motor action in an average of 4,4 %. The experimental test of the suggested methodology of physical training individualization of young throwers has shown its efficiency in improving physical fitness and the efficient control of training process as well as essential improvement of young throwers sports achievements. Result in major competitive discipline improved in the experimental group by 6–7 % while in the control group this rate improved by only 0,7–1,2 %. В статье раскрыты некоторые аспекты индивидуализации физической подготовки юных метателей, разработана методика развития «отстающих» двигательных качеств, предусматривающая индивидуальный подбор тренировочных средств. Сравнивая скоростные показатели контрольной и экспериментальной групп, установили, что в основных тестах экспериментальная группа превосходит контрольную: в беге на 30 м с ходу – на 4,7 %, в беге с высокого старта – на 5,1 %, во времени двигательных действий – в среднем на 4,4 %. Экспериментальная проверка предложенной методики индивидуализации физической подготовки юношей-метателей показала её эффективность в улучшении физической подготовленности и эффективном управлении тренировочным процессом, а также существенном улучшении спортивных результатов юных метателей. Результат в основной соревновательной дисциплине улучшился в экспериментальной группе на 6–7 %, в то время как в контрольной этот показатель улучшился лишь на 0,7–1,2 %.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українкиuk
dc.subjectконтрольні нормативиuk
dc.subjectрухові якостіuk
dc.subjectметодикаuk
dc.subjectфізичне вихованняuk
dc.subjectпедагогічний експериментuk
dc.subjectфізична підготовленістьuk
dc.subjectфізичні вправиuk
dc.subjectфізичний розвитокuk
dc.subjectcontrol standardsuk
dc.subjectmotor qualitiesuk
dc.subjectmethodologyuk
dc.subjectphysical educationuk
dc.subjectpedagogical experimentuk
dc.subjectphysical fitnessuk
dc.subjectphysical exercisesuk
dc.subjectphysical developmentuk
dc.subjectконтрольные нормативыuk
dc.subjectдвигательные качестваuk
dc.subjectметодикаuk
dc.subjectфизическое воспитаниеuk
dc.subjectпедагогический экспериментuk
dc.subjectфизическая подготовленностьuk
dc.subjectфизические упражненияuk
dc.subjectфизическое развитиеuk
dc.titleМодельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 роківuk
dc.title.alternativeModel Characteristics of Physical Preparation as a Factor of Training Individualization of Young Throwers Aged 13–14uk
dc.title.alternativeМодельне характеристики физической подготовленности как фактор индивидуализации тренировки юношей-метателей 13–14 летuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc796.03uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record