Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження інформаційної стратегії на вітчизняних підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Уточнено дефініцію та визначено концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства. Сформульовано вихідні положення організаційного проектування такого механізму на підприємстві.
The definition and the conceptual framework for designing organizational and economic mechanism of development and implementation of IT strategy is specified. Assumptions of organizational design of such mechanism in the enterprise are formulated.
Description
Keywords
Citation
Гребешков О. М. Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження інформаційної стратегії на вітчизняних підприємствах / О. М. Гребешков // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 106–108.