Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
The article analyzes the impact of financial globalization on the choice of strategic priorities of state monetary policy. Special attention is paid to the modifying the trilemma framework (Mundell’s «the impossible thrinity») into policy Quadrilemma.
В статье анализируется влияние финансовой глобализации на выбор стратегических приоритетов монетарной политики державы. Особенное внимание уделяется модифицированию трилеммы («невозможной тройки» Манделла-Флеминга) в квадрилемму.
Description
Keywords
монетарна політика, валютна інтеграція, трикутник трилеми, квадрилема, monetary policy, monetary integration, trilemma triangle, quadrilemma, монетарная политика, валютная интеграция, треугольник трилеммы, квадрилемма
Citation
Шемет Т. С. Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації / Т. С. Шемет // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 396–402.