Дерева рішень у системах дейтамайнінгу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто питання використання алгоритмів дерев рішень у системах дейтамайнінгу для виконання інтелектуального аналізу даних. Розкрита сутність методології дерев рішень і її використання при прийнятті бізнесових рішень. Показані шляхи побудови дерев класифікації. Визначені критерії оцінки якості дерев рішень. Наводяться приклади найрозповсюдженіших пакетів прикладних програм, в яких реалізовані різні алгоритми дерев рішень. Докладніше розглянуто алгоритм побудови дерев рішень ID3 і на прикладі проблеми оцінки кредитного ризику показана можливість практичного його використання.
Description
Keywords
дейтамайнінг, дерево рішень
Citation
Ситник В. Ф. Дерева рішень у системах дейтамайнінгу / В. Ф Ситник, Н. В. Ситник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Вип.16. – С. 442–454.