Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Козьменко, О. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз становлення та подальших напрямків розвитку державного нагляду страхової діяльності в Україні. Розглянуто проблеми ефективного та своєчасного страхового нагляду за умов лібералізації та Європейської інтеграції вітчизняного страхового ринку.
Description
Keywords
державний страховий нагляд, Держфінпостуг, платоспроможність та ліквідність, Міжнародна асоціація страхового нагляду (IAIS), стандарт платоспроможності Solvency II, міжнародні стандарти фінансової звітності
Citation
Козьменко О. В. Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні / О. В. Козьменко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 198–213.