Інтернет-банкінг та його розвиток в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Успішна діяльність у банківській галузі вимагає від її учасників постійних змін та інновацій у своїй діяльності. Жорстка конкуренція в банківській галузі змушує банки постійно змінювати методи своєї діяльності, щоб адаптуватися до ринкового середовища, яке постійно змінюється. Наслідком цього є постійне розширення банками своїх онлайн-послуг та впровадження в свою роботу новітніх технологій. Метою роботи є з’ясування змісту, виявлення проблем реалізації та шляхів вдосконалення інтернет-банкінгу в Україні. Основні висновки та практичні рекомендації дипломної роботи можуть бути використані в процесі вдосконалення онлайн-операцій банків та розширення їхнього функціоналу. Successful activity in the banking industry requires its participants to constantly change and innovate their activities. Fierce competition in the banking industry forces banks to constantly change their methods of operation in order to adapt to the rapidly-changing market environment. The consequence of this is the constant expansion by banks of their online services and the implementation of the latest technologies in their work. The aim of the thesis is to clarify the content, identify problems and ways to improve Internet banking in Ukraine. The main conclusions and practical recommendations of the thesis can be used in the process of improving the online operations of banks and expanding their functionality.
Description
Keywords
онлайн-банкінг, мобільний банкінг, онлайн-операції, банківське обслуговування, функціонал банку, цифрова інфраструктура, online banking, mobile banking, online operations, banking service, bank functionality, digital infrastructure
Citation
Гордійко А. Ю. Інтернет-банкінг та його розвиток в Україні : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Гордійко Аліна Юріївна ; наук. керівник Нікітін А. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 68 с.
Collections