Порядок визнання витрат, повязаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито методологічне підґрунтя визнання витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку, охарактеризовано складові цих витрат і вказано шляхи вдосконалення методу бухгалтерського обліку, що підвищить точність ідентифікації та оцінювання зазначених витрат.
The article describes the methodological basis for the recognition costs associated with the activities of the enterprise’s security in the accounting system, describes the components of these costs and the ways of improvement of the method of accounting, which will increase the accuracy of the identification and evaluation of these costs.
Description
Keywords
витрати, пов’язані з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства, спеціальні заходи з безпеки, організаційні витрати, трансакційні витрати, оцінювання витрат, ідентифікація витрат, costs associated with the activities of the enterprise’s security, special event security, organization expenses, transaction costs, estimation of costs, identification of costs
Citation
Гнилицька Л. В. Порядок визнання витрат, повязаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку / Л. В. Гнилицька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: С. І. Дем'яненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 239–252.