Collections in this community

Recent Submissions

 • Risk and return for cryptocurrencies as alternative investment: Kohonen maps clustering 

  Kaminskyi, Andrii; Камінський, Андрій Б.; Каминский, Андрей Б.; Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Pysanets, Kostiantyn; Писанець, Костянтин К.; Писанец, Константин К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-tifying the process of forming new class of alternative investment assets. There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria capitalization ...
 • Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової ...
 • Вплив розвитку четвертої індустріальної революції на дивергенцію і конвергенцію економічної нерівності для різних країн світу 

  Кобець, Віталій М.; Kobets, Vitaliy; Кобец, Виталий Н.; Яценко, Валерія О.; Yatsenko, Valeria; Яценко, Валерия О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Вибір між економічною ефективністю та соціальною справедливістю став ключовою проблемою в економічному розвитку, оскільки в сучасній економічній системі, яка наблизилася до оптимуму Парето, досягнення обох цих цілей є ...
 • Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності моделей кредитного скорингу 

  Клебан, Юрій В.; Kleban, Yuriy; Клебан, Юрий В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проведено дослідження з пошуку найефективнішого підходу до попередньої обробки характеристичних ознак позичальників з метою підвищення точності передбачення дефолтів за кредитними зобов’язаннями. Проаналізовано ...
 • Геомаркетинговий підхід в задачі розміщення: порівняльний аналіз трьох алгоритмів кластеризації 

  Кононова, Катерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Екатерина Ю.; Кострінчук, Денис О.; Kostrinchuk, Denis; Костринчук, Денис А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В результаті дослідження було вирішено задачу оптимізації мережі кав’ярень у місті Харків, яка полягала в тому, щоб знайти такі місця розташування торгівельних точок, щоб мережа кав’ярень рівномірно покривала усе місто, ...
 • Застосування багатошарових персептронів для класифікації позичальників-юридичних осіб 

  Григорович, Ольга В.; Hryhorovych, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено пошуку оптимальної архітектури нейронної мережі типу багатошаровий персептрон для мінімізації похибкипершого роду при вирішенні задачі класифікації позичальників-юридичних осіб за рівнем кредитоспроможності. ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • Visibility graphs and precursors of stock crashes 

  Soloviev, Vladimir; Соловйов, Володимир М.; Соловьев, Владимир Н.; Solovieva, Viktoria; Соловйова, Вікторія В.; Соловьева, Виктория В.; Tuliakova, Anna; Тулякова, Анна Ш. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the daily ...