Show simple item record

dc.contributor.authorЛупак, Руслан
dc.contributor.authorШевченко, Олена
dc.date.accessioned2021-06-17T08:59:08Z
dc.date.available2021-06-17T08:59:08Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.citationЛупак Р. Загальна конфігурація державної системи управління інтелектуальною власністю як передумова розвитку інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / Руслан Лупак, Олена Шевченко // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 197–200. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-926-374-2
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36248
dc.description.abstractВизначено концептуальну структуру системи державного управління інтелектуальною власністю. Ідентифіковано умови за якими державна система управління інтелектуальною власністю забезпечує розвиток інноваційного підприємства. Сформовано систему завдань, які необхідно виконувати в контексті вдосконалення державного управління інтелектуальною власністю та прямим чином визначають темпи розвитку інноваційного підприємництва. The conceptual structure of the system of state management of intellectual property is determined. The conditions under which the state system of intellectual property management ensures the development of an innovative enterprise are identified. A system of tasks that need to be performed in the context of improving the state management of intellectual property and directly determine the pace of development of innovative entrepreneurship. Определены концептуальную структуру системы государственного управления интеллектуальной собственностью. Идентифицировано условия по которым государственная система управления интеллектуальной собственностью обеспечивает развитие инновационного предприятия. Сформирована система задач, которые необходимо выполнять в контексте совершенствования государственного управления интеллектуальной собственностью и прямым образом определяют темпы развития инновационного предпринимательства.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.titleЗагальна конфігурація державної системи управління інтелектуальною власністю як передумова розвитку інноваційного підприємництваuk_UA
dc.title.alternativeThe general configuration of the state system of intellectual property management as a prerequisite for the development of innovative entrepreneurshipuk_UA
dc.title.alternativeОбщая конфигурация государственной системы управления интеллектуальной собственностью как предпосылка развития инновационного предпринимательстваuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc339.166.5 (075.8)uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record