Collections in this community

Recent Submissions

 • Інноваційно-інвестиційне співробітництво України та Китаю 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Аксьонова, Оксана Валеріївна; Aksonova, Oksana; Осадчук, Валерія Євгеніївна; Osadchuk, Valeriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано процес розвитку україно-китайських відносин в інноваційно-інвестиційній сфері за період стратегічного партнерства та можливості подальшого розширення співпраці через покращення інвестиційного клімату ...
 • Еволюція інноваційної політики ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню ключових етапів еволюції інноваційної політики Європейського Союзу, умов і чинників трансформації її пріоритетів, а також оцінці основних переваг і недоліків імплементації її ...
 • Взаємозв'язок між розвитком підприємництва та динамікою економічного зростання: досвід окремих країн Близького Сходу та Північної Африки 

  Сабра, Махмуд М.; Sabra, Mahmoud; Шретех, Далал; Shretekh, Dalal (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття розглядає підприємництво як одне з ключових джерел, які посилюють і стимулюють економічне зростання; крім того, посилений інтерес до підприємництва розширився і містить концепції сталого розвитку та зростання на ...
 • Вплив корпоративної соціальної відповідальності на фінансові показники компаній 

  Величко, Олена Георгіївна; Velychko, Olena; Величко, Елена Георгиевна; Прилипко, Сергій Іванович; Prylypko, Serhii; Прилипко, Сергей Иванович; Прилипко, Катерина В’ячеславівна; Prylypko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено, як корпоративна соціальна відповідальність — екологічна, соціальна, корпоративне управління, впливає на фінансові показники американських компаній за період 2009–2013 рр. Проаналізовано позиції зарубіжних і ...
 • Боргова стійкість у зміцненні фінансового суверенітету України 

  Шемаєва, Людмила Григорівна; Shemaieva, Liudmyla; Онофрійчук. Віталій Петрович; Onofriichuk, Vitalii; Онофрійчук. Андрій Петрович; Onofriichuk.Andrii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто проблему підвищення боргової стійкості України у контексті збереження фінансового суверенітету країни. Здійснено аналіз боргових процесів в Україні за 30 років Незалежності, визначено вплив сформованих ...
 • Глобальні трансформації енергетичного ринку 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич; Рудьковський, Сергій Миколайович; Rudkovskyi, Serhii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено сучасну термінологічну диспозицію трансформаційних процесів на світовому енергетичному ринку. Узагальнено методологічні засади дослідження світового енергетичного ринку на основі модельного підходу шляхом ...
 • Концептуальні засади глобальної координації стратегій економічного розвитку 

  Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, оцінці новітніх тенденцій координації та можливих сценаріїв. У статті систематизовано понятійний апарат, сформульовано ...
 • Роль Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку в сучасній індустріалізації Нігерії 

  Пол, Салісу Оджонемі; Paul, Salisu Ojonemi; Офуебе, Чікелуе; Ofuebe, Chikelue (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Високі темпи економічного розвитку, забезпечення основними зручностями та створення робочих місць — це похідні індустріалізації будь-якої країни. Як показує світова практика, жодна нація не досягла високого рівня життя без ...
 • Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС 

  Редзюк, Євгеній Васильович; Redziuk, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті здійснено аналіз сучасних євроінтеграційних процесів і заходів, що реалізовувала Україна протягом останніх 5–6 років у контексті її розвитку соціально-економічної системи. Дослідження показали, що залучення України ...
 • Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода координації фіскальної політики 

  Копич, Роман Іванович; Kopych, Roman; Шевчук, Віктор Олексійович; Shevchuk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В роботі проаналізовано зовнішні ефекти від фіскальної політики країн Єврозони та двох найбільших країн (Німеччина, Франція) для країн європейської «периферії». На підставі відповідних VAR-моделей з трьома змінними (сальдо ...
 • Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій 

  Орловська, Юлія Валеріївна; Orlovska, Yuliia; Морозова, Світлана Анатоліївна; Morozova, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі здійснено огляд інноваційної діяльності як ключового фактору формування міжнародної конкурентоспроможності країн. Надано визначення національної інноваційної системи. Обґрунтовано тренди глобальних трансформацій ...
 • Імперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Туролєв, Гліб Олександрович; Turoliev, Hlib; Туролев, Глеб Александрович; Богатирьов, Олександр Ігорович; Bohatyrov, Oleksandr; Богатирёв, Александр Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню глобальних імперативів транс-формації процесів офшоризації бізнес-діяльності суб’єктів господарювання, що стали в останні десятиліття потужним механізмом нарощування їх ринкових ...
 • Глобальні тренди розвитку соціальноїекономіки 

  Стукало, Наталія Вадимівна; Stukalo, Nataliia; Сімахова, Анастасія Олексіївна; Simakhova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовані традиційні та новітні глобальні тренди розвитку соціальної економіки, зокрема, транснаціоналізація, регіоналізація, інституціоналізація, діджиталізація, інтелектуалізація, інноватизація, технологізація, ...