Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Роль Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку в сучасній індустріалізації Нігерії 

  Пол, Салісу Оджонемі; Paul, Salisu Ojonemi; Офуебе, Чікелуе; Ofuebe, Chikelue (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Високі темпи економічного розвитку, забезпечення основними зручностями та створення робочих місць — це похідні індустріалізації будь-якої країни. Як показує світова практика, жодна нація не досягла високого рівня життя без ...
 • Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС 

  Редзюк, Євгеній Васильович; Redziuk, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті здійснено аналіз сучасних євроінтеграційних процесів і заходів, що реалізовувала Україна протягом останніх 5–6 років у контексті її розвитку соціально-економічної системи. Дослідження показали, що залучення України ...
 • Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода координації фіскальної політики 

  Копич, Роман Іванович; Kopych, Roman; Шевчук, Віктор Олексійович; Shevchuk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В роботі проаналізовано зовнішні ефекти від фіскальної політики країн Єврозони та двох найбільших країн (Німеччина, Франція) для країн європейської «периферії». На підставі відповідних VAR-моделей з трьома змінними (сальдо ...
 • Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій 

  Орловська, Юлія Валеріївна; Orlovska, Yuliia; Морозова, Світлана Анатоліївна; Morozova, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі здійснено огляд інноваційної діяльності як ключового фактору формування міжнародної конкурентоспроможності країн. Надано визначення національної інноваційної системи. Обґрунтовано тренди глобальних трансформацій ...
 • Імперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Туролєв, Гліб Олександрович; Turoliev, Hlib; Туролев, Глеб Александрович; Богатирьов, Олександр Ігорович; Bohatyrov, Oleksandr; Богатирёв, Александр Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню глобальних імперативів транс-формації процесів офшоризації бізнес-діяльності суб’єктів господарювання, що стали в останні десятиліття потужним механізмом нарощування їх ринкових ...
 • Глобальні тренди розвитку соціальноїекономіки 

  Стукало, Наталія Вадимівна; Stukalo, Nataliia; Сімахова, Анастасія Олексіївна; Simakhova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовані традиційні та новітні глобальні тренди розвитку соціальної економіки, зокрема, транснаціоналізація, регіоналізація, інституціоналізація, діджиталізація, інтелектуалізація, інноватизація, технологізація, ...