Напрями вдосконалення контролю за якістю знань студентів при викладенні дисципліни «Адміністративне право України»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Макаренко А. В. Напрями вдосконалення контролю за якістю знань студентів при викладенні дисципліни «Адміністративне право України» / А. В. Макаренко // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. – 2 лют. 2006 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 2. – С. 213–214.
Collections