Фінансовий контролінг на підприємствах державного сектору економіки

Thumbnail Image
Date
2018-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Тарасюк М. В. Фінансовий контролінг на підприємствах державного сектору економіки [Електронний ресурс] / Тарасюк М. В. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 174–177. – Назва з титул. екрану.
Collections