Проблеми пенсійного забезпечення за новим пенсійним законодавством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сучасну систему пенсійного забезпечення України. Висвітлено проблеми законодавчого характеру пов’язані із внесенням змін до законів України, що регулюють питання пенсійного забезпечення в зв’язку із проведенням пенсійної реформи та проведено аналіз нормативно-правових актів в сфері пенсійного забезпечення.
In the article the current pension system in Ukraine. It covers the legislative issues related to amendments to the laws of Ukraine regulate pension schemes in connection with the pension reform and the analysis of regulations in the field of pensions.
В статье рассматриваются вопросы современной системы пенсионного обеспечения Украины. Освещены проблемы законодательного характера связанные с внесением изменений к законам Украины, которые регулируют вопросы пенсионного обеспечения в связи с проведением пенсионной реформы и проведен анализ нормативно-правовых актов в сфере пенсионного обеспечения.
Description
Keywords
система пенсійного забезпечення, пенсійна реформа, персоніфікований облік, пенсія, пенсійний вік, страховий стаж, розмежування джерел фінансування, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, system of pensions, pension reform, personalized accounting pension, retirement age, insurance experience, separation of funding sources, affected by the Chernobyl disaster, потерпевшие вследствие Чернобыльской катастрофы, система пенсионного обеспечения, пенсионная реформа, персонифицированный учет, пенсия, пенсионный возраст, страховой стаж, разделение источников финансирования
Citation
Глущенко С. А. Проблеми пенсійного забезпечення за новим пенсійним законодавством / С. А. Глущенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 158–170.