Формування заходів оновлення основних виробничих фондів підприємств регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано блок-схему аналізу парку універсального обладнання для формування заходів оновлення основних виробничих фондів.
The article deals with the block diagram of the generic analysis of Equipment Park for the development the measures of renewal the basic production assets.
Description
Keywords
Citation
Дзонь В. М. Формування заходів оновлення основних виробничих фондів підприємств регіону / В. М. Дзонь // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 97–99.
Collections