Венчурне інвестування в забезпеченні фінансової безпеки країни

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Петрук О. М., Муляр Т. В. Венчурне інвестування в забезпеченні фінансової безпеки країни / О. М. Петрук, Т. В. Муляр // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2011 р. : до 15-ї річниці створення каф. банк. інвестицій / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: І. М. Диба (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 403–405.
Collections