Стратегічний та поточний моніторинг у системі управління підприємством

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Узагальнено доробок науковців стосовно адаптивного управління. Обґрунтовано необхідність використання двох видів моніторингу — стратегічного та поточного.
The article summarizes the achievements of scientists regarding adaptive management. The necessity of using two types of monitoring - strategic and current is presented in the paper.
Description
Keywords
Citation
Кузнецова І. О. Стратегічний та поточний моніторинг у системі управління підприємством / І. О. Кузнецова // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – С. 435–438.
Collections